Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů uděluji společnosti BAUSHOP s.r.o., IČ: 27760227, se sídlem Traťová 1, 619 00 Brno (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
   
  jméno a příjmení
  název společnosti
  okres
  email
   
 2. Jméno, příjmení, název společnosti, okres a e-mail je pro Správce nutné zpracovávat za účelem zasílání newsletteru s nabídkami personalizovanými pro danou lokalitu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 2 let. 
   
 3. S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas, který jsem projevil zakliknutím pole. Jsem si vědom/a, že souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na info@baushop.cz nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti BAUSHOP s.r.o., IČ: 27760227, se sídlem Traťová 1, 619 00 Brno s označením obálky OSOBNÍ ÚDAJE.
   
 4. Vím, že zpracování osobních údajů provádí Správce, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: Ematix s.r.o., IČ: 03931706, se sídlem Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1 – Staré Město, WEBMINT s.r.o., Jana Želivského 2, 130 00, Praha 3, IČ: 27888819.
   
 5. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
   
 6. Vím, že podle zákona o ochraně osobních údajů mám právo:
  vzít souhlas kdykoliv zpět,
  požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
   
 7. Správce zveřejnil další údaje o ochraně osobních údajů, které poskytuje údajům, které zpracovává zde.
   

Košík 0,00 Kč 0