Součinitel tepelné vodivosti

Označuje se písmenem U a určuje a udává míru tepelné ztráty stavební konstrukce. Pracuje s rychlostí šíření tepla tělesem a záleží na kvalitě použitého izolačního materiálu. Snažíme se dosáhnout co nejnižšího součinitele tepelné vodivosti.

 

Košík 0,00 Kč 0