Pevnost v tlaku

Její hodnota se získává tlakovou zkouškou. Jde o takovou hodnotu tlaku, která u materiálu způsobí nevratné poškození vzorku. Častěji používanou zkouškou je zkouška tahem.

Košík 0,00 Kč 0