Oxidované pásy

Označují se také jako klasické asfaltové pásy. Povlaková hmota je vyrobena z oxidovaného asfaltu. Pásy se používají jako vodotěsné izolace u méně náročných staveb, jako parotěsné a provizorní izolace proti srážkové vodě a jako separační vrstvy. Klasické asfaltové pásy jsou levné, dobře zpracované, mají nižší elasticitu a plasticitu.

Košík 0,00 Kč 0