OSB deska

Deska, která se získává z 2 – 7 cm velkých dřevních hoblin či třísek slisovaných ve třech až čtyřech vrstvách s pomocí pojiva, nejčastěji polyuretanového. Povrch může být broušený i nebroušený. Někdy mají desky v hraně drážku pro lepší napojení, využívají-li se při konstrukci podlahy nebo jako obklady stěn. Jsou voděvzdorné. Někdy bývají chybně nazývány „dřevoštěpkové“. Zkratka OSB pochází z angličtiny a znamená „oriented strand board“ podle různě orientovaných vrstev, které desce zajišťují lepší mechanické vlastnosti.

Košík 0,00 Kč 0