Neprůvzdušnost

Hodnota, která udává procentuální množství vzduchu, který se za časovou jednotku vymění například mezi interiérem a exteriérem. Měří se při rozdílu tlaku 50 Pa mezi vnitřním a vnějším prostředím. Například hodnota 0,5/hod znamená, že za hodinu dojde k výměně 50% vzduchu.

Košík 0,00 Kč 0