Lambda | Baushop.cz

Lambda

Značka tepelné vodivosti. Tepelnou vodivostí rozumíme schopnost daného materiálu vést teplo. Je dána součinitelem tepelné vodivosti, což je rychlost, jakou se teplo šíří materiálem.

Košík 0,00 Kč 0