Difuzní odpor

Je důležitou proměnnou při zjišťování prostupnosti materiálu vodními parami. Závisí na tloušťce těsnicích vrstev, jako jsou například parotěsné zábrany, a na koeficientu difuzního odporu.

Košík 0,00 Kč 0