DEN BRAVEN plastifikátor betonů 10l 942.17 Kč/pcg | Baushop.cz

DEN BRAVEN plastifikátor betonů 10l

  • Původně: 1 357 Kč/balení
  • −31%
  • 942 Kč/balení vč. DPH
  • Skladem
Nezávazná poptávka produktu

DEN BRAVEN plastifikátor betonů DEN BRAVEN plastifikátor betonů 1 ks 942 Kč s DPH

Popis produktu DEN BRAVEN plastifikátor betonů

Pro výrobu prefabrikovaného betonu a přípravu cementových směsí a cementem pojených hmot. Vhodný pro piloty, injektáže, příjezdové rampy a garážová stání, pro výrobu zámkové dlažby, pro betony podlahového topení. Má nivelační schopnost. Snižuje spotřebu vody a paropropustnost betonů. Prodlužuje zpracovatelnost a zvyšuje soudržnost, snižuje výskyt smršťovacích trhlin. Zvyšuje počáteční a koncové pevnosti a hutnost betonu.
Odpovídá EN 934-2, T1/T2.
Přibližná spotřeba:
betony: 0,4 - 1,0 l / na každých 100 kg cementu,
podlahové potěry: 1,4 - 2,0 l / na každých 100 kg cementu.

"

Identifikace nebezpečnosti

Identifikace nebezpečnosti

Podle nařízení 1272/2008/ES (CLP) o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) uvádíme níže nebezpečnost látky, standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení. Více informací naleznete v přílohách, konkrétně v Bezpečnostním listu.

Standardní věty o nebezpečnosti:
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
 
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu!
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí
P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte

Parametry

Výrobce : Den Braven
Hmotnost : 10 kg
Materiál : emulze derivátů syntetických polykondenzátů
Aplikační teplota : +5 / +30°C
Tepelná odolnost : +5°C
Obsah : 10 l
Odolnost vůči vodě : 0,2
Dávkování : 0,4 – 1,3 lit. na 100 kg cementu pro betony
Zvýšení počáteční pevnosti : 0,1
Varianty produktu : 10l
Objem (mj) : 0,01 m3

Hodnocení DEN BRAVEN plastifikátor betonů

Buďte první kdo vloží recenzi k tomuto produktu.

Vaše hodnocení0 - nejhorší, 5 - nejlepší


Popište výhody a nevýhody produktu. Vysvětlete důvody, proč jste si vybrali produkt. Popište vlastní zkušenosti. Doporučili byste ho ostatním?


Dotazy a komentáře

Buďte první kdo vloží komentář k tomuto produktu.

Váš dotaz nebo komentář
Zeptejte se našich zkušených prodejců. Rádi vám o tomto produktu poskytneme maximum informací.


Košík 0,00 Kč 0