Vážení zákazníci, omlouváme se, ale vzhledem k narůstajícím objednávkám může dojít ke zdržení objednávek

výrobců GUTTA a Vladeko. Děkujeme za pochopení!

Zavřít

Co byste měli vědět o OSB deskách

Co byste měli vědět o OSB deskách

K čemu všemu lze využít osb desky? Jak a čím osb desky smontovat? Snadno z nich postavíte zahradní domek, vytvoříte pevnou podlahu. Celosvětové velmi všestranný a populární materiál.

Zpět na hlavní stránku: Stavebniny BAUSHOP
Navštivte také kategorii: Osb desky


Upozornění: Budeme rádi, když text, se kterým jsme si docela vyhráli, použijete. Jako zdroj uveďte Baushop.cz s odkazem na náš web. 


Deska OSB je zkratka slov Oriented Strand Boards a jsou to desky z tenkých velkoplošných třísek. Jednotlivé třísky v horní i spodní části desky jsou orientovány podélně se směrem výroby a uprostřed jsou podélně se směrem výroby. Toto uspořádání zajišťuje deskám OSB výbornou tvarovou stabilitu a vysoké hodnoty pevnosti. OSB deska je proto vhodná pro konstrukční i jiné účely.

Desky se vyrábějí z kvalitního jehličnatého dřeva. Převažuje jako dřevina smrk, ale používá se i borovice. Tenké a velkoplošné třísky se suší, posléze se na ně nanese syntetická emulze s podílem parafinové emulze. Pak dojde k lisování, které probíhá v nepřetržitém procesu na kontinuálním lisu při působení vysokých tlaků a teplot.

 

Oblast použití desek OSB:

- plošný konstrukční materiál dřevostaveb

- nosné prvky stropních a střešních konstrukcí staveb

- sendvičové panely stěn a stropů

- nosné a nášlapné vrstvy plovoucích podlah

- tesařské a bednící práce

- materiál pro ztracené bednění

- a mnohé další využití jako např. v skladovém hospodářství, výroba billboardů, v nábytkářství, ...

 

Hlavní  výhody OSB desek :

- vysoká tvarová stálost, stejnorodost a minimální objemové změny

- malé tloušťkové tolerance

- vynikající hodnoty pevnosti v tlaku a tahu v závislosti na tloušťce materiálu a směru orientace desky

- snadná fixace pomocí klasických spojovacích prostředků

- k dispozici velké formáty desek a široká variabilita formátů

- nízká cena

- šetrné k životnímu prostředí

 

Základní rozdělení desek OSB:

OSB/2 - pro vnitřní použití jako stavební prvek v suchém prostředí. Třída vlhkosti 1, což značí, při 20°C teplotě, relativní vlhkost okolního vzduchu, která překračuje 65%, nejvýše však několik týdnů v roce = suché prostředí.

OSB/3 - pro vnitřní použití jako nosný stavební prvek ve vlhkém prostředí. Třída vlhkosti 2, což značí, při 20°C teplotě, relativní vlhkost okolního vzduchu, která překračuje 85%, nejvýše však několik týdnů v roce = vlhké prostředí.

OSB/4 - pro vnitřní prostředí jako zvlášť zatížitelný prvek pro použití ve vlhkém prostředí. Třída vlhkosti 2, což značí, při 20°C teplotě, relativní vlhkost okolního vzduchu, která překračuje 85%, nejvýše však několik týdnů v roce = vlhké prostředí.

 

Desky OSB se před vlastní montáží musí ponechat v místě vlastní montáže po dobu nejméně 48 hodin, a to z důvodu vyrovnání vlhkosti odpovídající místu použití. Desky OSB nejsou vhodné pro přímé působení vody a klimatických podmínek. Z toho důvodu je zapotřebí při montáži na vnější straně budov, na stěny a na střeše zajistit odpovídající izolace proti nepříznivým vlivům počasí.

 

K zamezení poškození desek OSB je nutné vyloučit nadměrné zvýšení vlhkosti, způsobené:

- zabudováním příliš vlhkých nebo mokrých materiálů

- instalací na nevysušených stavbách na bázi mokrých procesů

- chybami v izolacích (zatékání do stavby, špatné instalování parozábran)

- nedostatečnou ochranou proti atmosférickým podmínkám

 

 

Připevňování desek

Desky OSB lze připevňovat hřebíky, vruty nebo sponkami stejně jako dřevo. U nosných prvků je zapotřebí použít nerezavějící upevňovací prostředky (pozinkované nebo z nerezové oceli). Měla by se dodržovat následující pravidla:

- délka upevňovacích prostředků musí být minimálně 2,5 násobek tloušťky připevňované desky, nikdy však kratší než 50 mm

- vzdálenost spojovacích prostředků od kraje má odpovídat 7x průměru spojovacího prostředku ( tzn. při použití hřebíku o průměru 3 mm alespoň 20 mm)

- mezi hřebíky na kraji desky musí být max. rozestupy 150 mm

- mezi hřebíky ve středu desky musí být vzdálenosti max 300 mm

- desky s rovnými hranami musí být připevňovány vždy na podpoře (stropním trámu, podhledovém nosníku)

- u OSB desek s menší tloušťkou by se mělo začít připevňovat od středu desky a postupovat k hranám, a to z důvodu zamezení vzniku vyboulení a průhybů

 

 

Dilatační spáry

Z důvodů možných objemových změn (vznikajících převážně vlivem měnící se vlhkosti prostředí působící na materiál) je nutné mezi deskami vytvořit dilatační spáry, aby nedocházelo ke zvlnění desek či jiným nežádoucím stavům při používání materiálu.

Při pokládání desek rozlišujeme 2 základní případy:

- desky s rovnými hranami, kde styku desek tzv. ,,natupo" ponecháváme mezi jednotlivými deskami spáry o velikosti 3 mm

- desky s vyfrézovanými hranami (pero a drážka) vytvářejí dilatační spáru automaticky. Dilatační spáru 3 mm je nutné dodržet i při styku desek s okolními konstrukcemi, např. rámem okna, dveří apod.

- při použití desek jako nosné vrstvy plovoucích podlah je nutné ve styku se stěnou vynechat spáru 15 mm

- při použití desek pro obklady stěn je nutné mezi deskou a základem zachovat mezeru minimálně 10 mm

- montují-li se OSB desky v řadě delší než 12 m, musí být každých 12 m zřízena dilatační spára široká 25 mm

 

 

Statický návrh OSB desek na podlahu

OSB deska může být podepřena:

- plnoplošně jako plovoucí podlahové konstrukce, tj. v případě, že např. na vyrovnaný betonový strop se položí kročejová izolace (např. Orsil T-P) a pak se kladou 2 OSB desky s perodrážkou kolmo na sebe, minimálně však 2 x 15mm prošroubované mezi sebou navzájem anebo plošně slepené. V případě prošroubovaní mezi sebou se doporučuje mezi jednotlivé vrsty dát proti skřípaní separační vrstvu např. Ekoflex, Mirelon tl. 2-3mm

- jako podlahové konstrukce na nosný rošt, zde je nutné zjistit výpočtové zatížení podlahy (viz tabulka níže) a podle osové vzdálenosti nosných trámů (roštů) v další tabulce zjistit potřebnou tloušťku OSB desky

 

Normové zatížení dle ČSN

Pořadí Místnosti a prostory Normové zatížení KN/m2
1 Byty včetně předsíní a chodeb, pokoje ubytoven, hotelů, místnosti v dětských školkách a jeslích, ložnice školních internátů a zotavoven, pokoje senatorií, nemocnic, poliklinik a jiných léčebných zařízení, lékařské ordinace a čekárny 1,5
2 Pokoje a kanceláře místností vědeckých institucí, administrativních budov, čítárny, učebny škol i jiných zařízení pro výuku s vyjímkou místností, kde se předpokládá umístění těžkého zařízení nebo skladovacího materiálu 2,0
3 Dvorany, chodby a schodiště v budovách s místnostmi uvedenými po pořadím č. 1 a 2, s vyjímkou školských zařízení 3,0
4 Posluchárny, sály jídelen, kaváren a restaurací 3,0
5 Shromažďovací místnosti a taneční sály, sály vědeckých institucí i administrativních budov, veřejné místnosti nádraží, sály divadel, kin, klubů, koncertní síně, sportovní haly, tribuny se stálými sedadly 4,0
6 Prodejní místnosti, místnosti muzeí, výstavní sály a pavilony Podle technologických údajů, nejméně však 4,0
7 Knihovny, archívy, tribuny k stání, jeviště divadel Podle technologických údajů, nejméně však 4,0
8 Dvorany, chodby a schodiště jídelen, kaváren, restaurací, škol, nádraží, divadel, kin, klubů, koncertních síní, sportovních hal, obchodních domů, muzeí, výstavních síní a pavilonů, knihoven a archivů průmyslových budov 4,0
9 Chodby a schodiště k tribunám všeho druhu, nástupiště veřejné dopravy 5,0
10 Půdy Kromě tíhy stálého zatížení 0,75

 

 

V další tabulce nalezneme již dle osového rozpětí podpor a normového zatížení výslednou tloušťku OSB desky.

 

 

1) Rovnoměrné zatížení na prostém nosníku

Osb desky obrazek 1

Tloušťka desky mm Rozpětí l (osová vzdálenost podpor) v mm
312 400 417 500 600 625 700 800 833 900 1000 1250
Největší normové zatížení (kN/m2) pro šířku desky 1m
12 9,8 4,72 4,18 2,44 1,42 1,25 0,89 0,6 0,53 0,42 0,31 0,15
15 17,25 9,1 8,06 4,72 2,75 2,44 1,74 1,17 1,03 0,82 0,6 0,3
18 24,85 15,12 13,72 8,08 4,72 4,18 2,99 2,01 1,78 1,41 1,03 0,53
22 37,6 25,41 23,38 16,26 9,59 8,51 6,1 4,12 3,65 2,9 2,12 1,09
25 42,73 32,81 30,19 21,01 13,92 12,37 8,88 6,01 5,33 4,24 3,1 1,6

 

2) Rovnoměrné zatížení na spojitém nosníku o dvou stejných polích

Osb desky clanek obrazek 2

Tloušťka desky mm Rozpětí l (osová vzdálenost podpor) v mm
312 400 417 500 600 625 700 800 833 900 1000 1250
Největší normové zatížení (kN/m2) pro šířku desky 1m
12 11,04 6,58 5,81 3,37 1,95 1,72 1,23 0,82 0,73 0,57 0,42 0,21
15 17,25 10,5 9,66 6,58 3,81 3,37 2,34 1,61 1,42 1,12 0,82 0,42
18 21,54 15,12 13,91 9,67 6,58 5,82 4,14 2,77 2,46 1,95 1,42 0,73
22 30,08 23,46 22,51 16,26 11,29 10,4 8,29 5,73 5,08 4,02 2,93 1,5
25 34,18 26,66 25,58 21,01 14,58 13,44 10,71 8,2 7,45 5,91 4,3 2,2

 

Jestli si nebudete jisti, zda použít prostý nebo spojitý nosník, tak pokud budete pracovat se spojitým nosníkem, jste na straně bezpečné.

 

Příklad:

Máme nosný dřevěný rošt v osové vzdálenosti 820 mm u rodinného domu.

 

V první tabulce si najdeme normové zatížení pro rodinný dům, což jsou byty, a zde najdeme zatížení 1,5 kN/m2. Pokud budeme klást OSB desku tak, aby spodní deska byla podepřena na dvou podporách, pak se jedná o o tabulku s rovnoměrným zatížením na spojitém nosníku o dvou stejných polích. V tabulce najdu nejbližší vyšší rozpětí l, a to 833 mm. Poté vyjde, že bude zapotřebí minimální tloušťka OSB 18 mm, aby splňovalo normové zatížení 1,5kN/m2 (150kg/m2). Doporučuje se ale jít o jednu tloušťku výš, aby se zamezilo vzniku průhybu. Je to proto, aby vám při chůzi nepřipadalo, že se to pod vámi houpe.

Košík 0,00 Kč 0

Uživatel